ตัวชี้วัด ๒ " ร้อยละเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการจัดการจนได้ข้อยุติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไฟล์เอกสารประกอบ
3.แบบรายงานตัวชี้วัดที่2 ปี63.xls |
หนังสือแจ้ง สำนัก/สำนักงาน/กอง |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2371